Caraboo AB är återförsäljare för SM-släpet

SM-Släpet är ett mångårigt, väl etablerat företag. Inriktat på släpvagnar, med både reparationertillverkning, reservdelar och försäljning.

Vi har proffs- och fritidssläp för alla behov där alla typer av specialsläp tillverkas på beställning.

Ni är varmt välkomna att kontakta oss för mer information.